Холбоо барих +976 70112078

Мэдээ мэдээлэл

Чингис хааны билиг

Лувсанданзан (XVII зуун)  

Алд биеэ амс хийвээс

Ахуй төр минь алдруузай.

Бүтэн биеэ амсхийвээс

Бүрэн улс минь сандруузай.

Алд бие минь алжааваас алжаатугай,

Ахуй төр минь бүү алдартугай.

Бүтэн бие минь зовбоос зовтугай,

Бүрэн улс минь бүү сандартугай.

 

Лу. Алтан товч хэмээх эрхэм чухаг судраас эдгээр шүлгийг авав. Гэхдээ үе дамжин уламжилсан мөнхүү шүлгүүд өөр эрх товчоодод ч тааралддаг, тиймээс Лувсанданзан хийгээд тухайн цагийн олон сударчдын хэн нь ч зохиогоогүй, гагцхүү нягталж сийрүүлсэн байх магадлал өндөр юм. Чингис хааны билиг-ийг их эзэн хаан өөрөө өгүүлсэн хэмээн үзэж, Монгол төрийн аливаа ёслолд энэхүү шүлгийг онцгойлон дурддаг.

Сэтгэгдэл үлдээх

Зочин / 46.229.168.72 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.80 / -
Зочин / 46.229.168.80 / -
Зочин / 46.229.168.68 / -
Зочин / 46.229.168.74 / -
Зочин / 46.229.168.75 / -
Зочин / 46.229.168.75 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.67 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.65 / -
Зочин / 46.229.168.79 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.78 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.144 / -