Холбоо барих +976 70112078

Мэдээ мэдээлэл

В.Инжаннаши: Мянган оны учир шалтгааныг бийр бэхсээс асууж...

***

Мянган оны учир шалтгааныг бийр бэхсээс асууж

Мяралзан эрээлжих үйл явдлыг судар бичиг лүгээ хэлэлцмүй.

Миний энэ бие хжл сэтгэлийн гүн чилсэн шалтгааныг

Мятрашгүй хожмын мэргэд айлднам болов уу, үгүй юу?

 

***

Хүсэлтэй сайхан утга уянга хэмээгч

Хөх үүлэн салхинаа хөрвөх мэт.

Хүмүүний сэтгэлийг хөдөлгөн эс чадваас

Хөнгөн бийрийг хөшиж юу хиймүй.

Сэтгэгдэл үлдээх

Зочин / 46.229.168.74 / -
Зочин / 46.229.168.77 / -
Зочин / 46.229.168.77 / -
Зочин / 46.229.168.77 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.71 / -
Зочин / 46.229.168.67 / -
Зочин / 46.229.168.79 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.71 / -
Зочин / 46.229.168.68 / -
Зочин / 46.229.168.77 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.80 / -
Зочин / 46.229.168.71 / -
Зочин / 46.229.168.68 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.131 / -