Холбоо барих +976 70112078

Мэдээ мэдээлэл

Цогт хунтайжийн чулууны бичиг

Дээр тэнгэр ханы аху хийгээд

Дэлхийд эх хан богдсын аху газар

Дээр доорын ялгал болбоос бээр

Жаргал хайрлал хоёрын агаар-аа нэгэн буй

Агнистайн агуй дахь бодисад нар хийгээд

Алтан дэлхий дэх бодь сэтгэлтэн хоёрын

Ахуй газар ангид болбоос

Асрах нигүүлсэхийн агар-аа нэгэн буй

Энд хан богдсын сайн түшмэд хийгээд

Эрүүлэгч эрлэг хааны их ноёд хоёрын

Ёс өнгө хоёр өөр болбоос

Зөв бурууг ялгахуйн агаараа нэгэн буй

Олз идэш олон ядагч хүмүүн хийгээд

Уул модонд явагч араатан хоёрын

Аху бие ангид болбоос

Алан идэхүйн агаараа нэгэн буй

Хол ойроос хулгай хийгч хүмүүн хийгээд

Хотыг эргэн гэтэгч чоно хоёрын

Илт бие дүр өөр болбоос

Идэхүй хүсэх сэтгэлийн агараа нэгэн буй

Онон мөрөнд аху Халуут эгч минь хийгээд

Орхон Туулд агч өвчит бид хоёр

Халх Оннигуудын газар хол болбоос бээр

Хайрлан саналцахын агар-аа нэгэн буй.

Энэ биендээн эс золголцвоос

Эгүүнээс хойт төрөл тутамдаа

Эх нь ганц хүүхнээ хайрлах мэт

Элдэв үйлээр туслалцах болтугай.

Сэтгэгдэл үлдээх

Зочин / 46.229.168.71 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.67 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.80 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.72 / -
Зочин / 5.188.211.16 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.74 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.71 / -
Зочин / 46.229.168.76 / -
Зочин / 46.229.168.73 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.70 / -
Зочин / 46.229.168.66 / -
Зочин / 46.229.168.149 / -
Зочин / 46.229.168.134 / -